Morgenhår & Brush Up!

Morgenhår, Svend Erik 9.03, akryl på lærred, 120 x 120 cm.,
Brush Up!
Brush Up! Akryl på lærred, 120 x 120 cm., 2015
Brush Up! Akryl på lærred, 120 x 120 cm., 2015
Brush Up! Akryl på lærred, 120 x 120 cm., 2015
Brush Up! Akryl på lærred, 120 x 120 cm., 2015
Brush Up! Akryl på lærred, 40 x 40 cm., 2016
Brush Up! akryl på lærred, 34 x 34 cm., 2016
Brush Up, akryl på lærred, 35 x 35 cm.,2016